Go to Brand

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 - 2020 - umowa o dofinansowanie nr: POIR.03.03.03-12-0081/19-00

Tytuł projektu: Promocja platformy Talent Alpha na rynkach USA, Europy i Izraela

Opis projektu: W ramach realizacji projektu spółka TALENT ALPHA promować będzie własne marki produktowe, które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych, a także Markę Polskiej Gospodarki. W ramach Branżowego Programu Promocji branży IT/ICT prowadzone będą działania na rynkach perspektywicznych w: USA, Holandii, Francji i Izraelu. Planowane czynności promocyjne to: udział firmy na targach branżowych w charakterze wystawcy oraz działania informacyjno-promocyjne. Promowaną marką produktową będzie platforma internetowa typu marketplace, która łączy ze sobą duże, globalne przedsiębiorstwa, poszukujące ekspertów z dziedziny IT (talentu technologicznego) oraz małe i średnie firmy dostarczające usługi rozwoju oprogramowania (Software House’y) z Europy Centralno-Wschodniej (CEE).

Realizacja projektu ma na celu m.in.:

- wzrost rozpoznawalności marki przedsiębiorstwa a poza granicami Polski

- promocja unikalnych usług przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych oraz promocję Marki Polskiej Gospodarki MPG (wskutek realizacji niniejszego projektu platforma internetowa Talent Alpha ma szansę stać się marką rozpoznawalną na rynkach zagranicznych)

- poprawa wizerunku polskich przedsiębiorstw jako nowoczesnych, innowacyjnych i sprzyjających trendom branżowym

Wśród najważniejszych rezultatów projektu wymienić należy:

- nawiązanie cennych kontaktów biznesowych z potencjalnymi zagranicznymi odbiorcami i kontrahentami

- wzrost przychodów firmy poprzez zwiększenie wartości eksportu usług wnioskodawcy (sprzedaży usługi rozwoju oprogramowania w modelu ‘ Talent as a Service’)

Celem projektu jest także zdobycie niezbędnego doświadczenia w kontekście zwiększenia konkurencyjności i rozwoju firmy na rynku międzynarodowym.

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.06.2019 r.

Data zakończenia realizacji projektu: 31.12.2020 r.

Całkowita wartość projektu: 503 890,00 PLN

Wartość kosztów kwalifikowalnych: 468 890,00 PLN

Wartość dofinansowania: 398 556,50 PLN

Client
Partner
Join our Team
Follow us on