Schedule a call

 

Go To Brand (EN)

 

The Go to Brand project is co-financed by the EU Regional Development Fund under the Smart Grown program from 2014-2020.

 

The Title of the Project is: Promotion of the Talent Alpha Platform in the US, European and Israeli Markets.

 

 


Go To Brand (PL)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020 – umowa o dofinansowanie nr: POIR.03.03.03-12-0081/19-00

 

Tytuł projektu:

Promocja platformy Talent Alpha na rynkach USA, Europy i Izraela

 

Opis projektu:

W ramach realizacji projektu spółka TALENT ALPHA promować będzie własne marki produktowe, które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych, a także Markę Polskiej Gospodarki. W ramach Branżowego Programu Promocji branży IT/ICT prowadzone będą działania na rynkach perspektywicznych w: USA, Holandii, Francji i Izraelu. Planowane czynności promocyjne to: udział firmy na targach branżowych w charakterze wystawcy oraz działania informacyjno-promocyjne. Promowaną marką produktową będzie platforma internetowa typu marketplace, która łączy ze sobą duże, globalne przedsiębiorstwa, poszukujące ekspertów z dziedziny IT (talentu technologicznego) oraz małe i średnie firmy dostarczające usługi rozwoju oprogramowania (Software House’y) z Europy Centralno-Wschodniej (CEE).
Realizacja projektu ma na celu m.in.:
– wzrost rozpoznawalności marki przedsiębiorstwa a poza granicami Polski
– promocja unikalnych usług przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych oraz promocję Marki Polskiej Gospodarki MPG (wskutek realizacji niniejszego projektu platforma internetowa Talent Alpha ma szansę stać się marką rozpoznawalną na rynkach zagranicznych)
– poprawa wizerunku polskich przedsiębiorstw jako nowoczesnych, innowacyjnych i sprzyjających trendom branżowym

Wśród najważniejszych rezultatów projektu wymienić należy:
– nawiązanie cennych kontaktów biznesowych z potencjalnymi zagranicznymi odbiorcami i kontrahentami
– wzrost przychodów firmy poprzez zwiększenie wartości eksportu usług wnioskodawcy (sprzedaży usługi rozwoju oprogramowania w modelu ‘ Talent as a Service’)

 

Celem projektu jest także zdobycie niezbędnego doświadczenia w kontekście zwiększenia konkurencyjności i rozwoju firmy na rynku międzynarodowym.

 

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.06.2019 r.
Data zakończenia realizacji projektu: 31.12.2020 r.

 

Całkowita wartość projektu: 503 890,00 PLN

Wartość kosztów kwalifikowalnych: 468 890,00 PLN

Wartość dofinansowania: 398 556,50 PLN