Granty na Eurogranty

Opracowanie projektu o Eurogrant dla firmy Talent-Alpha w ramach programu Horyzont 2020.

Cel projektu: Głównym celem realizacji projektu jest przygotowanie kompletnej poprawnej dokumentacji aplikacyjnej do programu Horyzont 2020. Celami projektu są również zwiększenie innowacyjności oraz umiędzynarodowienie działalności.
Efekty projektu: Rezultatem projektu ma być pozytywnie oceniony wniosek, w ramach którego spółka Talent Alpha pragnie pozyskać dofinansowanie na stworzenie i zbadanie platformy internetowej Talent Alpha Emeritus, której głównym celem będzie stworzenie możliwości adaptacyjnych na nowoczesnym rynku pracy dla najstarszej grupy wiekowej pracowników.

Wartość projektu: 64 000 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 64 000 PLN