Projekty EU

Talent Alpha Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. ,,Wdrożenie strategii działalności międzynarodowej firmy Talent Alpha Sp. z o.o.”.

Głównym celem projektu jest wdrożenie strategii działalności międzynarodowej stanowiącej podstawę działań zmierzających do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa, wzmocnienia rozpoznawalności polskich marek na rynkach międzynarodowych, zwiększenia aktywności międzynarodowej małopolskich MŚP oraz zwiększenia rozpoznawalności Małopolski jako marki gospodarczej.
Efektem realizacji projektu będzie wprowadzenie na docelowe rynki priorytetowe – USA i Niemiec innowacyjnych usług, nawiązanie kontaktów, rozpoczęcie współpracy z nowymi kontrahentami, wypromowanie marki Talent Alpha, a co za tym idzie wzrost przychodów ze sprzedaży na eksport.

Wartość projektu: 401 105,33 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 180 000,00 PLN